Eksperci

ekspert_grazyna-9606097

Prof. dr hab. n. med.
Grażyna Rydzewska

[email protected]

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK w Kielcach, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, członek zarządu Międzynarodowego Klubu Trzustkowego, wieloletni Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Główny nurt zainteresowań profesor Rydzewskiej to choroby trzustki oraz nieswoiste zapalne choroby jelit. Utworzyła pierwszy w Polsce pododdział leczenia chorób zapalnych jelit, łączący opiekę szpitalną z ambulatoryjną, stanowiący próbę stworzenia kompleksowej opieki w tej grupie pacjentów. Jest autorką i współautorką kilkuset publikacji w tych dziedzinach w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Redaktor naczelna Przeglądu Gastroenterologicznego.

Za swoje działania została wyróżniona honorowym członkostwem organizacji pacjentów J-elita. Wielokrotnie nagradzana za działalność zawodową i naukową nagrodami władz uczelni oraz Ministerstwa Zdrowia, otrzymała także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP. Zdobyła tytuł Kobiety Medycyny roku 2014.

ekspert_hanna-7994536

Prof. dr hab. n. med.
Hanna Szajewska

Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (aktualnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista w zakresie pediatrii. Najważniejsze kierunki działalności naukowej to: probiotyki i prebiotyki, żywienie dzieci i choroby dietozależne (zwłaszcza alergia na pokarm, celiakia), ostra i przewlekła biegunka. Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence based medicine). Koordynator lub uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych, w tym projektów Unii Europejskiej (PREVENTCD, NUTRIMENTHE, Early Nutrition). Członek European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN), w tym Sekretarz Generalny ESPGHAN (2009-2012). Współautorka ponad 300 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym.

ekspert_stefan-6839538

Prof. n. farm. dr hab. n. med.
Stefan Tyski

Od 20 lat Kierownik Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków. Od października 2006 r. kieruje również Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 r. jest ekspertem Komisji Farmakopei Europejskiej. W 2010 r. został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Farmakopei Polskiej. Członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W 2017 r. został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 110, indeks Hirscha wynosi 14. Wypromował 5 doktorantów, kierował 7 grantami KBN i MNiSW. Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. S. Tyskiego to zakażenia bakteryjne, aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych – antybiotyków, chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz mechanizmy oporności bakterii na w/w czynniki, a także zagadnienia mikrobiologii farmaceutycznej w tym jakość mikrobiologiczna preparatów probiotycznych.